Hong Kong Guild of Hypnotherapists and Psychotherapists    
   香 港 催 眠 醫 師 及 心 理 治 療 師 公 會
    Main   |   Ethics   |   Event   |   Practitioner  |   FAQ |   Seminar|

|   考試局主頁  |   水平公開試 (考試合格名單)  |  

The Hong Kong Council of
Hypnotherapist Examiners (HKCHE)

香港催眠治療師考試局


香港催眠治療師水平公開試
考試合格名單

簡介
公眾對催眠治療越趨接受及認同,同時亦有很多不同的機構在提供有關課程,有鑒於現時未有一個專為量度催眠師專業水平的公開試,令有需要接受催眠治療之人士無法分別及選擇。現設此公開試藉以標準化香港催眠治療師之專業水平,作公眾評估治療師資格之平台。

A-C  |  D-K  |  L-P  |  Q-T  |  U-Z  |

A-C
姓名 查核編號

Ang Man Ho, Joe
Bao C
Bi Ya Wei
Cai Yan Dan
Cao YY
Cham Lai Ching, Candy
Chan Chih Ling
Chan Hiu Chung, Amy
Chan Hui Ling
Chan Hui Tsun
Chan Billy
Chan Tik Sang, Michelle
Chan Y
Chang Catherine
Dr. Chang HL
Chen Po Yuan
Chen Cheng Wei
Cheng Gong Ji
Chen Hang Ting
Chen Hong
Chen Qiu Dong
Chen Xiao Yi
Chen Zhuang Fei
Cheung AP
Cheung HF
Cheung HL
Cheung K
Cheung Lucia
Cheung Mary
Cheung Sunny
Cheung SY
Chiang Julia
Ching Tony
Chiu Olivia
Choi Hoi Lok
Chow F
Chow Jo
Chow Monica
Chow Q
Chu Edward
Chu GG
Chu LP
Chui KK
Chui L
Chui TL
110112
050110
010413
100414
200110
190112
020818
210112
010818
040818
570110
080112
670110
450110
360110
051023
020917
131114
141114
060414
151114
010613
010414
130110
470110
650110
550110
390110
310110
150110
320110
430110
100112
010110
120112
340110
160110
020110
380110
560110
600110
480110
590110
520110
540110


CONTACT US email: info@hkghp.org
 
© HKGHP.org 2004-2015 : All Rights Reserved